Вие сте тук

Принципи в аюрведа медицината​

Аюрведа буквално означава „наука за живота“ и представлява най-старатакомплексна медицинска система от принципи за здравословен начин на живот.

The ancient scriptures
Изучавайки свещените Веди

Произход на аюрведичната медицина

Аюрведа буквално означава „наука за живота“ и представлява най-старата комплексна медицинска система от принципи за здравословен начин на живот. Началото на нейните учения се отнася към древните индийски писания (Веди). Тези писания са породени от вътрешното осъществяване на просветлените мъдреци (риши).

 

RishisПървият значим текст за Аюрведа (Чарака самхита) се появява около първото хилядолетие преди Христа. Второто научно писание (Сушрута самхита) датира един век по-късно и се занимава с аюрведическата хирургия. Третият най-важен аюрведичен документ (Ащанга хридаям) датира от 7 век н.е. и е добре систематизирана компилация от двете предишни писания. Между V век преди Христа и V век след Христа, аюрведичните принципи се разпространяват до всички познати кътчета на света - Китай, Тибет, Персия, Арабия, Египет, Гърция и Рим, където се смесват с местните традиции и културни навици. Това служи като обща почва за различни нови учения и системи на естествената медицина. Ето защо Аюрведа се смята за „майката на всички медицински системи“.

Аюрведическа перспектива

Аюрведа представлява цялостна и проста форма на лечебния подход. Тя има за цел човек да познае себе си и да разкрие по-дълбоките причини за своето здравословно състояние. Аюрведа се стреми да вникне в самата сърцевина на проблема и да открие основната причина за заболяването, независимо дали то произлиза от неправилно хранене, начин на живот, наследствена обремененост, негативно мислене или емоционален и енергичен дисбаланс. Аюрведа ни дава поглед върху по-широкия контекст на условията, които създават и оказват въздействие върху нашето психическо и физическо състояние.Wisdom eyes Аюрведическата практика, преди всичко, призовава към съзнателна профилактика и здравословен начин на живот, защото винаги е по-лесно да се лекува заболяване в ранен стадий, отколкото да се позволи то да се развие и в резултат на това да се стигне до увреждане на тъканите. Седемдесет процента от повечето заболявания се дължат на неправилна диета. Затова успешната аюрведична терапия преди всичко зависи от правилната диета, а също така и от нашето желание да променим някои от настоящите ни навици и стереотипи, защото именно на тях често се дължат нашите здравословни проблеми. Правилното отношение, силната воля и решителността да се справим с нашите здравословни проблеми, са основният ключ към успеха.

Аюрведически подход

Аюрведа разглежда човешкото същество като едно неделимо и взаимно свързано цяло от тяло, жизнената енергия, ум и душа. Аюрведа не се фокусира върху симптомите сами по себе си, а най-вече върху причините за психосоматичния дисбаланс, който предхожда всяко заболяване. Симптомът се разглежда само като сигнал или предупреждение, че нещо не е наред с тялото и че е необходима корекция на по-дълбоко ниво. По този начин, в съответствие с принципите за здравословен начин на живот, Аюрведа се опитва да възстанови естественото състояние на хармония в човешкото тяло, което се проявява като психическо и физическо здраве. След една програма на положителна промяна, която трябва да включва подходяща диета и редовна употреба на билки, е възможно да се отстранят различни здравословни проблеми и дълготрайни заболявания като кожни заболявания, респираторни проблеми, храносмилателни разстройства, мигрена, затлъстяване, проблеми с циркулацията на кръвта и гинекологични проблеми. Други заболявания като проблеми с гръбнака, ставни и мускулни заболявания, безсъние, умора и стрес, могат да бъдат премахнати.

Основни принципи

Всяко човешко същество се ражда с уникална пропорция (конституция) от биологични принципи (доши) - вата, питта, кафа (в Тибет познати като вятър, жлъчка и слуз), представляващи индивидуалния генетичен код, който участва във формирането на нашиElements_doshasте умствени и физически характеристики. В процеса на живота, пропорциите на дошите се отклоняват (викрити) от първоначалното си състояние (пракрити) по различни причини и впоследствие, това оказва влияние върху нашето психическо и физическо здравословно състояние. Психическото съзнание, мислите, емоциите, взаимоотношенията, диетата, ежедневния ритъм, начина на живот, сезоните и нашата околна среда, всичко това влияе върху баланса или дисбаланса на дошите. Тези три основни принципи на живота не могат да се възприемат поотделно и независимо един от друг. Техните функции са взаимно свързани и взаимно допълващи се. Да знаем механизма на работа на всяка една доша, ни дава възможност да разпознаем правилно нейното проявление в индивидуалната комбинирана конституция.

Причината за заболяванията

Здравето е оптималното състояние на хармонично функциониране на тялото. То представлява баланс между трите VPKбиологични принципи (вата, питта, кафа) в съответствие с първоначалното състояние (викрити) на телесните тъкани и техните функции, сетивните органи, ума и психическото съзнание. Всеки човек е надарен с достатъчно съотношение на вата, питта и кафа, и количество здрав разум, за да направи разграничение между удобно и неудобно, или между здравословно и вредно. Човешкото тяло ни дава отговорите на всички необходими въпроси под формата на сигнали, в които човек избира да се вслуша или да не се вслуша. Всяка емоция представлява биохимичен отговор на конкретен проблем, който се крие под повърхността. Поведението и маниерите на един нормален човек се определят от неговите желания, които пребивават в ума му. Този ум обикновено настоява за изпълнение на неговото желание, въпреки вредата, която това може да донесе на физическото тяло, и така често ние увреждаме организма си, за да постигнем своите желания. Затова повечето заболявания първо идват от ума, преди да се проявят на физическо ниво. Те произхождат от нерви, небалансиран и недисциплиниран ум, който е пълен с грешни идеи. Така погледнато, желанието е самата същност на невежеството, което съдържа страдание, болест и болка. Едва след този етап, първичният импулс започва да Sri Chinmoy_meditationсе проявява на физическо ниво, до натрупване на един от принципите вата-питта-кафа на определено място в храносмилателната система, в съответствие с нейния център. В последствие това води до хранителни и регенерационни нарушения на седемте телесни тъкани (дхатус) и след това до нарушаване на жизнената енергия. Такъв дисбаланс на тялото и отклонение от естествения му баланс води до различен вид заболявания.

 

Само тишината на сърцето може да излекува болестта на ума.
—Шри Чинмой