Вие сте тук

Oплакване

Компанията Everest Ayurveda, s.r.o., със седалище Bystrá 761/10, Praha 9, като администратор на онлайн магазина www.everest-ayurveda.bg, урежда претенцийте по отношение на направени поръчки съгласно Закон № 40/1964 Граждански кодекс на Чешката република, Закон № 634/1992 за защита на потребителите. 

Интернет магазинът www.everest-ayurveda.bg спазва правата на Потребителите. 

Приемането нанастоящия Регламент е доброволно, но задължително при създаването на Профил и при заявка на поръчка от страна на Клиента.

Фирма Аюрведа здраве ЕООД, като действащ търговец  ипредставител на за Everest Ayurveda s.r.o. за България, прилага действащите разпоредби на Закона за защита на потребителите, който е хармонизиран с европейското законодателство в тази област.

 По-конкретно те се изразяват в следното:

1) Обхват на отговорността по отношение установен дефект на продукта при доставка.

Продуктът се изпраща на клиента в най-високо качество без никакви щети.

2) Оттегляне от договора

Потребителят има право да се оттегли от договора в рамките на 14 дни, без да посочи причини.

3) Процедура по обжалване

За всякакви оплаквания, моля, уведомете упълномощено лице на тел. ++359894766268 при първа възможност, за да се споразумеете за следващата стъпка.

4) Срок за уреждане на претенцията

Препоръчва се Клиентът да посочи в описанието на рекламацията: (1) информация и обстоятелства относно предмета на рекламация, по-специално вид и дата на констатиране на дефекта; (2) искания на Клиента и (3) данни за контакт на подаващия рекламацията – това ще улесни и ускори разглеждането на рекламацията от Продавача. 

Продавачът отговаря на рекламацията незабавно, в срок не по-дълъг от 30 дни от датата на нейното подаване, в съответствие с чл. 7а, ал. 1 от Закона, освен ако не се възникне друга дата поради други законови разпоредби.

5) Предявяване на претенции

Претенциите, свързани с предоставянето на Електронни услуги, могат да бъдат предявени само чрез изпращане на стоката по пощата, като препоръчана пратка (не като наложен платеж) на адрес:

Аюрведа здраве ЕООД

 гр.  София 1574,

 ул. Гео Милев  116Б, тел. 0894766268

България