Вие сте тук

Oплакване

Компанията Everest Ayurveda, s.r.o., със седалище Bystrá 761/10, Praha 9, като администратор на онлайн магазина www.everest-ayurveda.bg, урежда претенцийте по отношение на направени поръчки съгласно Закон № 40/1964 Граждански кодекс на Чешката република, Закон № 634/1992 за защита на потребителите. 

Интернет магазинът www.everest-ayurveda.bg спазва правата на Потребителите. 

Приемането нанастоящия Регламент е доброволно, но задължително при създаването на Профил и при заявка на поръчка от страна на Клиента.

По-конкретно те се изразяват в следното:

1) Обхват на отговорността по отношение установен дефект на продукта при доставка.

Продуктът се изпраща на клиента в най-високо качество без никакви щети.

2) Оттегляне от договора

Потребителят има право да се оттегли от договора в рамките на 14 дни, без да посочи причини.

3) Процедура по обжалване

За всякакви оплаквания, моля, уведомете упълномощено лице на тел. +420 241 404 004 или на info@everest-ayurveda.bg при първа възможност, за да се споразумеете за следващата стъпка.

4) Срок за уреждане на претенцията

Препоръчва се Клиентът да посочи в описанието на рекламацията: (1) информация и обстоятелства относно предмета на рекламация, по-специално вид и дата на констатиране на дефекта; (2) искания на Клиента и (3) данни за контакт на подаващия рекламацията – това ще улесни и ускори разглеждането на рекламацията от Продавача. 

Продавачът отговаря на рекламацията незабавно, в срок не по-дълъг от 30 дни от датата на нейното подаване, в съответствие с чл. 7а, ал. 1 от Закона, освен ако не се възникне друга дата поради други законови разпоредби.

5) Предявяване на претенции

Претенциите, свързани с предоставянето на Електронни услуги, могат да бъдат предявени само чрез изпращане на стоката по пощата, като препоръчана пратка (не като наложен платеж).

Оператор на онлайн магазин: Еверест Аюрведа, s.r.o. Bystrá 761/10 193 00 Прага 9