Вие сте тук

Общи условия

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ на www.everest-ayurveda.bg

Приемането на настоящите условия по този договор между страните е доброволно, но задължително при създаването на профил и при заявка на поръчка от страна на Клиента.

Всички поръчки, направени и финализирани на сайта www.everest-ayurveda.bg се считат за обвързващи и купувачът потвърждава това чрез писмено съгласие, че той е запознаят с тези Общи условия, както и с реда за претенции.

1) СЪЗДАВАНЕ НА ПОРЪЧКА В САЙТА. ИЗПРАЩАНЕ И ОПАКОВАНЕ
Всяка поръчка се потвърждава от Продавача на Купувача чрез изпращане на мейл по електронна поща. При изпращане на поръчката, купувачът е длъжен да приеме и закупи стоката, която е поръчал. Продавачът си запазва правото да откаже поръчката изцяло или частично, ако поръчаната стока не е в наличност или има други причини за осъществяване на доставката. В такъв случай, Купувача ще бъде уведомен директно, за да може страните да се споразумеят за следващите стъпки.

Разходите за пощенски и опаковъчни разходи не са включени в цената на продукта. Цената за доставка е 6,00 лв за София и 6,00 лв за страната, при условие, че купувача поема доставката. При поръчка на стойност над 68 лв, доставката се поема от Продавача.

При предаване на стоката клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката и е на посочения от Клиента адрес. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.

Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 72 часа от получаването й.

2) ВРЕМЕ ЗА ДОСТАВКА
Стоките се изпращат всеки работен ден. Времето за доставка е следващия работен ден следващ деня на изпращането.
Договорът за продажба от разстояние с Клиента се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на www.everest-ayurveda.bg.

3) ЦЕНИ
Всички цени, посочени в сайта са в български лева и с включен ДДС. Цените, посочени на сайта не включват транспортни разходи.

4) ЗА ТЪРГОВЦИ НА ЕДРО
Ако Вие сте търговец на едро и желаете да направите поръчка през сайта, минималната стойност на поръчката трябва да е 90,00 лв или повече, за да се възползвате от условието за безплатна доставка. Доставката се изпълнява в рамките на два работни дни.

5) Връщане на стока
Интернет магазинът www.everest-ayurveda.bg спазва правата на Потребителите.
Продуктът се изпраща на клиента в най-високо качество без никакви щети. Без проява на несъответствие Потребителят има право да се оттегли от договора в рамките на 14 дни, без да посочи причини. При получаване на стоката Купувачът е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира видими недостатъци като: нарушена цялост на опаковката, липса или дефект на стоката, липса на фактура, незабавно да информира Продавача.

В случай, че са установени несъответствия в присъствие на куриера или лицето, извършващо доставката, се съставя констативен протокол за отказ на Купувача да получи пратката и се предявява на Продавача. Препоръчва се Клиентът да посочи в описанието на рекламацията: (1) информация и обстоятелства относно предмета на рекламация, по-специално вид и дата на констатиране на дефекта; (2) искания на Клиента и (3) данни за контакт на подаващия рекламацията – това ще улесни и ускори разглеждането на рекламацията от Продавача. Продавачът отговаря на рекламацията незабавно, в срок не по-дълъг от 72 часа от датата на нейното подаване, освен ако не се възникне друга дата поради други законови разпоредби.

II. Политика за защита на личните данни

6) ЛИЧНИ ДАННИ
Съгласно приложимия Закон за защита на личните данни, личните данни, които ни предоставяте по повод направената от Вас поръчка на стоки през сайта, се събират, обработват и съхраняват от оператора на магазина.

Everest Ayurveda, s.r.o. гарантира на своите клиенти стриктното спазване на законодателството за обработване и защита на Вашите лични данни и конфиденциалността на предоставената информация, станала известна при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, личните данни на Клиента могат да се ползват единствено и само за целите, предвидени в договора.

Поверителността на информацията предполага, че няма да бъде използвана или предоставяна на трети лица, извън случаите, посочени в Общите условия.

Ние събираме следната лична информация при всяка осъществена поръчка на стоки през сайта: (1) информация за контакт: две имена, (2) телефон за връзка, (3) имейл адрес, (4) адрес за доставка или офис на куриер, от който ще получите пратката. Куриерската фирма, от своя страна има своя политика за обработка на Вашите лични данни, съобразена с изискванията на закона.
Всяка лична информация, която имаме за вас, като имена, телефонен номер, електронен адрес и адрес за доставка, можете да видите като влезете във Вашия Профил на сайта.

От Вашия профил можете да редактирате своята лична информация, можете да изискате изцяло вашата лична информация да бъде изтрита и да заличим вашия профил. След избирането на опцията за изтриване на профила Ви ще бъда изтрити и всички Ваши лични данни.
Освен по гореописаните начини, винаги можете да се свържете със служител на продавача, отговорен за обработване на Вашите лични данни на e-mail: info@everest-ayurveda.bg.

Екипа ни се задължава в писмен вид да спазва разпоредбите и указанията за защита на личните данни и за сигурността им, както и да ги опази в тайна.

Оператор на електронния магазин:
Everest Ayurveda, s.r.o.
Bystrá 761/10
193 00 Praha 9, Czech Republic
DIČ: CZ27240576
info@everest-ayurveda.bg